Enhetschef / byggmästare

Arbetet som enhetschef

Fastighetsverket är indelat i fyra fastighetsområden och vi söker nu en byggnadstekniskt kunnig person som enhetschef för fastighetsområde 4. Ansvarsområdet innefattar en stor mängd fastigheter av varierande karaktär, företrädelsevis på den åländska landsbygden och vissa även ute i skärgården. Många är uthyrda med olika typer av avtal eller arrenden och flera är också i olika grad kulturhistoriskt skyddade.

Du rapporterar till VD och till dig rapporterar ett arbetslag bestående av timmermän och murare. Du leder arbetslaget byggnadsvård med dess förman i deras dagliga arbete och prioriteringar.  Du har också kontakt med de andra enhetscheferna som leder fastighetsområde 1, 2 och 3. Dessa områden består av byggnader främst inom staden men även delvis ute på landsbygden och leds av byggnadsingenjörer som även har till uppgift att förverkliga större renoverings- och nybyggnadsprojekt.

Arbetet är omväxlande och du har många kontaktytor. Både internt inom landskapet och inte minst kulturbyrån men även till externa hyrestagare och företag du köper tjänster eller produkter av. Du gör administrativt arbete såsom fakturahantering och viss digitaliserad personaladministration men stor del av tiden är du ute på de olika fastigheterna. Du har din fasta arbetsplats i eget rum på Ribacka i Kastelholm men du kan även ibland jobba från Fastighetsverkets kontor i Sittkoffs i Mariehamn där det finns plats i kontorslandskap.

Lön och arbetsvillkor

Fastighetsverket följer landskapets tjänstekollektivavtal. Det betyder att vi stämplar arbetstid och veckoarbetstiden är 36 timmar och 15 minuter per vecka. Lönen är beroende på din arbetslivserfarenhet där fulla så kallade erfarenhetstillägg uppnås efter 18 års relevant arbetserfarenhet. Man behöver kunna påvisa relevant erfarenhet och söka om tilläggen. Full semester utgör 38 arbetsdagar per år, alltså drygt sju och en halv vecka, och uppnås efter 15 års erfarenhet.

Grundlön utan erfarenhetstillägg är 3 470,27 euro och med sex erfarenhetstillägg 4431,88 euro. Inklusive allmänt lönetillägg om 121,24 euro blir lönen beroende på relevant erfarenhet sålunda mellan 3 591,51 – 4 553,12 euro per månad. 

Utbildning och erfarenhet

Vi tror att du är utbildad som till exempel byggmästare eller har liknande byggnadsinriktad utbildning. Du behöver ha erfarenhet från husbyggnation och renoveringar och du bör ha lett personal tidigare. Du måste ha intresse och respekt för landskapets kulturhistoriska fastigheter och miljöer, utbildning inom området är meriterande.

Personliga egenskaper

Vi tror att du som person för att lyckas med rollen som enhetschef behöver vara lyhörd, positiv, ödmjuk, social och samarbetsvillig. Egenskaperna är viktiga då du har ett så brett kontaktnät i ditt arbete samtidigt som du har ansvar för kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

Ansökan

Skicka din fritt formulerade ansökan jämte CV till VD Stefan Rumander på stefan.rumander@fastighetsverket.ax senast den 20 april 2023. Frågor om tjänsten besvaras av Stefan Rumander på telefon 0457 553 6641 eller per e-post.

Publicerad 23.3.2023
Uppdaterad 29.3.2023