Ribacka

Invid Kastelholm ligger Ribacka som används av Fastighetsverket och kulturbyrån som kontor, verkstad och lager. Vid fastigheten uppbevaras också gamla kulturhistoriska föremål som behöver konstant klimat för att må bra. Ventilationsanläggningarna drar relativt mycket el och i kombination med husets övriga verksamhet och takens läge är solpaneler ett bra energitillskott. Elproduktionen kan följas från denna länk

Publicerad 16.10.2017
Uppdaterad 25.11.2020