Startsida

Landskapets Fastighetsverk har besittningsrätt över största delen av landskapet Ålands fasta egendom i form byggnader, mark, skog och vatten. Huvuduppgiften är att förse landskapets verksamheter med lämpliga fastigheter och därutöver hyra ut på marknaden eller avyttra fastigheter.

De största kunderna består av lagting, landskapsregering, polis, museer och skolor runt om på Åland. Fastighetsverket sköter även om landskapets kulturhistoriska fastigheter och naturreservat och från den 1 januari 2018 ingår även ÅHS samtliga fastigheter i Fastighetsverkets ansvar. 

Sammanlagt administrerar därmed Fastighetsverket drygt 155 000 kvadratmeter fastighetsyta samt därtill stora land- och vattenområden. 

Denna karta visar landskapets alla fastigheter

Nyheter

Storklobb såld

Storklobb före detta sjöbevakningsstation i Föglö har sålts och det markerar slutet på landskapets hantering av nedlagda sjöbevakningsstationer. Köpare av stationen jämte byggnader och bryggor är...
Läs mer om Storklobb såld ›

Nytt tilldelningsbeslut avseende huvudentreprenör för polishuset i Mariehamn

Fastighetsverket har fattat ett nytt tilldelningsbeslut avseende renovering och tillbyggnad av polishus i Mariehamn. Orsaken är att tilltänkt huvudentreprenör Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har...
Läs mer om Nytt tilldelningsbeslut avseende huvudentreprenör för polishuset i Mariehamn ›
Markområde av Pehrsberg som sålts till Ålands skogsindustrier

Fastighetsverket säljer mark till Ålands skogsindustrier

Fastighetsverket säljer mark i Godby som ska användas för att möjliggöra expansion för det åländska skogsbolaget Det var för ett drygt år sedan som Ålands skogsindustrier tog kontakt med...
Läs mer om Fastighetsverket säljer mark till Ålands skogsindustrier ›

Deccastation i Gottby såld

Fastighetsverket har sålt den så kallade Deccastationen som sedan 2015 varit i landskapets ägo. Köpekillingen blev 44 000 euro för 2,43 hektar mark i Gottby. Fastigheten införskaffades av staten på...
Läs mer om Deccastation i Gottby såld ›

Omsättning och vinst ökade 2018 i Fastighetsverket

År 2018 innebar ett stort steg framåt i och med att sjukhusets drygt 40 000 kvadratmeter byggnader införlivades i Fastighetsverkets verksamhet. Resultatet ökade från 4,5 miljoner euro till 5,1...
Läs mer om Omsättning och vinst ökade 2018 i Fastighetsverket ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 1.10.2018