Startsida

Landskapets Fastighetsverk har besittningsrätt över största delen av landskapet Ålands fasta egendom i form av byggnader, mark, skog och vatten. Huvuduppgiften är att förse landskapets verksamheter med lämpliga fastigheter och därutöver hyra ut på marknaden eller avyttra fastigheter.

De största kunderna består av lagting, landskapsregering, polis, museer och skolor runt om på Åland. Fastighetsverket sköter även om landskapets kulturhistoriska fastigheter och naturreservat och från den 1 januari 2018 ingår även ÅHS samtliga fastigheter i Fastighetsverkets ansvar. 

Sammanlagt administrerar därmed Fastighetsverket drygt 155 000 kvadratmeter fastighetsyta samt därtill stora land- och vattenområden. 

Denna karta visar landskapets alla fastigheter

Nyheter

Lennart Isaksson vid besök hos Senatsfastigheter i januari 2020. På bilden Senatsfastigheters Kai Eriksson, Lennart, vice ordförande Agneta Erlandsson-Björklund, Katarina Donning, Åsa Mattsson, Tage Eriksson och Senatfastigheters vice vd Juha Lemström.

Ordförande undanber omval

Fastighetsverkets styrelseordförande alltsedan starten Lennart Isaksson har undanbett sig omval. Fastighetsverket grundades 1.1.2016. - Jag blir 75 år i år och när jag reflekterar vad jag ville uppnå...
Läs mer om Ordförande undanber omval ›

Aktivering av Kastelholms kungsgård

Kastelholms kungsgård är en av landskapets mest värdefulla kulturmiljöer men den har allt sedan arbetskolonins upphörande förblivit utan egentlig verksamhet. År 2015 antogs skyddsbestämmelser rörande...
Läs mer om Aktivering av Kastelholms kungsgård ›

Åkermark i Grelsby bjuds ut med större fokus på miljöskydd

Fastighetsverket bjuder ut två större jordbruksskiften tillhörande Grelsby kungsgård. De två skiften i form av område 1 och område 3 är på 12,4 respektive 7,11 hektar stora. Fastighetsverket har...
Läs mer om Åkermark i Grelsby bjuds ut med större fokus på miljöskydd ›

Ådans vänner tillgängliggör Stora båtskär

Fastighetsverket har skrivit ett tioårigt arrendeavtal med föreningen Stora båtskär r.f. Föreningen ska rusta upp lotsstugan och tillgängliggöra ön Stora båtskär söder om Mariehamn
Läs mer om Ådans vänner tillgängliggör Stora båtskär ›

Mer solceller på landskapets byggnaders tak

Fastighetsverket har under hösten 2020 installerat ett andra tak med solceller. Det första var vid Guttorp där Ålands fiskevårdscentrum verkar och nu har taket vid lagret i Ribacka fått solceller....
Läs mer om Mer solceller på landskapets byggnaders tak ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 14.4.2020