Startsida

Landskapets Fastighetsverk har besittningsrätt över största delen av landskapet Ålands fasta egendom i form av byggnader, mark, skog och vatten. Huvuduppgiften är att förse landskapets verksamheter med lämpliga fastigheter och därutöver hyra ut på marknaden eller avyttra fastigheter.

De största kunderna består av lagting, landskapsregering, polis, museer och skolor runt om på Åland. Fastighetsverket sköter även om landskapets kulturhistoriska fastigheter och naturreservat och från den 1 januari 2018 ingår även ÅHS samtliga fastigheter i Fastighetsverkets ansvar. 

Sammanlagt administrerar därmed Fastighetsverket drygt 155 000 kvadratmeter fastighetsyta samt därtill stora land- och vattenområden. 

Denna karta visar landskapets alla fastigheter

Nyheter

Ny vandringsstig på Lassas-Långnäs i Eckerö

Fastighetsverket har färdigställt en ny vandringsstig på Lassas-Långnäs i Eckerö Kyrkoby. Stigen som är 1,8 kilometer lång följer mestadels strandlinjen på den vackra udden i kyrksundet. Ett rastbord...
Läs mer om Ny vandringsstig på Lassas-Långnäs i Eckerö ›
Ena längan på Gullåsen som revs 2021

Rivningar och kallt väder påverkade 2021 års resultat

Rivningar av tre hus för sammanlagd kostnad av nästan 0,5 miljon euro i kombination med en kall vinter drog ner Fastighetsverkets resultat till 4,9 miljoner euro för verksamhetsåret 2021.
Läs mer om Rivningar och kallt väder påverkade 2021 års resultat ›

Tre intressenter hittills för solcellspark i Grelsby

Fastighetsverket gick i februari ut och efterlyste om det fanns fler intressenter för att anlägga en storskalig solcellspark i Grelsby. Förutom Neoen Renewables så har nu även OX2 och Falck...
Läs mer om Tre intressenter hittills för solcellspark i Grelsby ›

Landskapsrevision av Fastighetsverket

Landskapsrevisionen har gjort en revision i tre delar av Fastighetsverkets sex första verksamhetsår 2016 – 2021. - "Jag är mest nöjd med att få belagt svart på vitt att det långsiktiga arbetet med...
Läs mer om Landskapsrevision av Fastighetsverket ›

Neoen Renewables riktar intresseanmälan om solcellspark i Grelsby

Fastighetsverket har mottagit en formell intresseanmälan om att anlägga en solcellspark på Stornäset i Grelsby. Fastigheten är inte att förväxla med Stornäset naturreservat i Sund Kastelholm.  På...
Läs mer om Neoen Renewables riktar intresseanmälan om solcellspark i Grelsby ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 14.4.2020