Hermas

Hermas skärgårdshemman på Enklinge är en helt bevarad gårdsgrupp av ålderdomlig karaktär i den åländska skärgården. Till gården hör ett 20-tal byggnader såsom mangårdsbyggnad, lillstuga, drängbod, mellanbod, pigbod, två häbren, portlider, stall, fårhus, avträde, lövlada, hölada, fähus, låna (fähusets förstuga), stillalada (fähuslada), kvarn, källare, svinhus och rökbastu. Mer information på http://www.alandsmuseum.ax/2013/02/hermas/

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 25.10.2017