Haga kungsgård

Haga kungsgård inkluderat kulturhistoriska byggnader och åkermark är utarrenderat till 2032 till Haga kungsgård lantbruk Ab co Kristoffer Lundberg. På gården drivs i dag kommersiellt jordbruk samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras.

Publicerad 16.10.2017
Uppdaterad 16.10.2017