Ålands fiskevårdscentrum

Ålands fiskevårdscentrum kläcker och föder upp yngel av havsöring, sik och gädda. Det är främst fiskelag och fiskevårdssammanslutningar som köper ynglen för utplantering i egna vattenområdena. Fastighetsverket underhåller byggnaderna för fiskeribyrån vid Ålands landskapsregering. 

Publicerad 16.10.2017
Uppdaterad 17.11.2020