Rödhamn

Rödhamn innefattande holmarna Ljungskär, Rödö och Rödhamn arrenderas av Ålands segelsällskap. I den populära gästhamnen finns café, galleri och kulturbyrån håller utställningar som visar gamla tiders liv på öarna, bland annat ett radiofyrmuseum. Mer info på www.segel.ax/hamnar/rodhamn eller www.lemland.ax/rodhamn

Publicerad 16.10.2017
Uppdaterad 24.10.2017