Bergsskyddet

Fastighetsverket är största ägare av Bergsskyddet, övriga är staten och Mariehamns stad. Bergsskyddet administreras av en förvaltningsnämnd. Anläggningen används främst för myndigheters behov vid krissituationer. 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 5.3.2019