Enskärs sjöbevakningsstation

Enskärs gamla sjöbevakningsstation arrenderas av Eckerö båtförening sedan 2017. Föreningen tillhandahåller övernattningsmöjlighet i stationsbyggnaden och planerar utbyggnad av fler bryggplatser. På ön finns vandringsstigar till bland annat den gamla lotsstationen Heligman på södra udden och ruiner från andra världskrigets befästningar. 

Publicerad 16.10.2017
Uppdaterad 16.10.2017