Planeringsingenjör sitter vid skrivbordet med alla ritningar

Jenny Norrby, Planeringsingenjör

"Jag tycker om att hitta lösningar på våra kunders önskemål så att vi kan hjälpa till att förbättra deras verksamhet."

Som planeringsingenjör jobbar jag i projekt där vi anpassar lokaler till olika verksamheters behov när det gäller både om- och nybyggnation. Jag tar fram förslag i form av en 3D-modell och ritningar för alla projekt och jobbar ofta med många uppdrag parallellt.

När projekten kommit igång mera är det också jag som fungerar som samordnare mellan övriga konsulter och expertis inom till exempel vvs och el. Under projektens gång gör jag flera platsbesök för att kontrollera olika detaljer eller stämma av med den ansvariga driftsteknikern om fastigheten.

Fastighetsverket är en relativt liten organisation och vi har stora möjligheter till varierande arbetsuppgifter. Jag har bra kollegor och trivs med att jobba i vårt team, vi hjälper varandra och försöker anpassa oss så att alla får jobba mest med det som de är bäst på och trivs med.

Fler berättelser

Publicerad 23.9.2019
Uppdaterad 23.9.2019