Ålands sjöfartsmuseum

Ålands sjöfartsmuseum är en stiftelse som hyr byggnaden av Fastighetsverket. Sjöfartsmuseet återinvigdes 2012 efter att ha varit stängt för en stor om- och tillbyggnad.  Den ursprungliga byggnaden, ritad av Jonas Cedercreutz på 1940-talet, fick en tillbyggnad som ritats av Johanna Vuorinen och Esa Kangas. Mer info på www.sjofartsmuseum.ax

Publicerad 4.10.2017
Uppdaterad 28.5.2019