Planerare under ett träd på en äldre lantbruksfastighet

Carola Boman, Planerare

"Jag jobbar med områdesskötsel för kulturhistoriska fastigheter och miljöer."

Om du ser en skylt som behöver bytas eller ett trasigt stängsel vid något fornminnesområde så är det jag som ser till att det blir fixat!

Som planerare på Fastighetsverket ansvarar jag för områdesskötseln av fornminnesområden, obemannade sevärdheter, vandringsstigar och betesmarker speciellt kring Kastelholm och Bomarsund. I praktiken betyder det att jag ser över skyltar, staket och stängsel, säkerhet och vård av områdena i dialog med Fastighetsverkets områdesskötare och kulturbyrån.

Det bästa med mitt jobb är att det är varierande och jag har ofta många saker på gång samtidigt. Jag gillar att åka ut till betesmarkerna och planera inför betessäsongen tillsammans med fårägarna runt om hela Åland. Under lågsäsong ligger mycket av mitt fokus på att planera för nästa säsong och se till att vi har allt vi behöver i lager.

Jag uppskattar att Fastighetsverket är en stabil arbetsplats där man alltid försöker göra sitt bästa för sina anställda.

Fler berättelser

Publicerad 23.9.2019
Uppdaterad 23.9.2019