Tosarby stenhus

Tosarby stenhus, även kallad Jungska gården, är ett stenhus i Sunds kommun på den östra delen av fasta Åland och betraktas som en av landskapets kulturhistoriskt och arkitektoniskt mest intressanta miljöer. Den högreståndspräglade gården uppfördes under 1790-talet och mangårdsbyggnaden tillhör Ålands äldsta stenbyggnader. Fastigheten övergick i landskapets ägo under slutet av 1980-talet och har därefter omsorgsfullt restaurerats utifrån antikvariska principer om att bevara så mycket originalmaterial som möjligt. I september 2017 beslutade landskapsregeringen att byggnadsminnesförklara miljön. Mer om Tosarby stenhus och dess skydd finns att läsa på http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/proto...

Publicerad 16.10.2017
Uppdaterad 16.10.2017