Högskolan Åland

Fastighetsverket förser Högskolan Åland med över 12 000 kvadratmeter utrymmen för skolans verksamhet, både på Navigationsskolegränd samt Neptunigatan 6 och 17. Mer info om högskolans verksamhet på www.ha.ax

Publicerad 4.10.2017
Uppdaterad 27.3.2018