Nyheter

15.4.2021 - Vikskären är nu landskapets fastighet
Av olika skäl kan finnas fastigheter som saknar ägare. Vikskären i norra Delet på gränsen mellan Vårdö och Kumlinge var en sådan fastighet. Nu har dock den 447 hektar stora fastigheten bestående av...
Läs mer om Vikskären är nu landskapets fastighet ›
12.3.2021 - Fastighetsverket fick rätt i marknadsdomstolen
Fastighetsverket vann på alla punkter mot byggnadsfirma Hans Mattsson Ab och har tilldömts 5000 euro i ersättning för kostnader relaterat till upphandlingen av polishuset.  - Det var en...
Läs mer om Fastighetsverket fick rätt i marknadsdomstolen ›
16.2.2021 - Ordförande undanber omval
Fastighetsverkets styrelseordförande alltsedan starten Lennart Isaksson har undanbett sig omval. Fastighetsverket grundades 1.1.2016. - Jag blir 75 år i år och när jag reflekterar vad jag ville uppnå...
Läs mer om Ordförande undanber omval ›
4.2.2021 - Aktivering av Kastelholms kungsgård
Kastelholms kungsgård är en av landskapets mest värdefulla kulturmiljöer men den har allt sedan arbetskolonins upphörande förblivit utan egentlig verksamhet. År 2015 antogs skyddsbestämmelser rörande...
Läs mer om Aktivering av Kastelholms kungsgård ›
2.2.2021 - Åkermark i Grelsby bjuds ut med större fokus på miljöskydd
Fastighetsverket bjuder ut två större jordbruksskiften tillhörande Grelsby kungsgård. De två skiften i form av område 1 och område 3 är på 12,4 respektive 7,11 hektar stora. Fastighetsverket har...
Läs mer om Åkermark i Grelsby bjuds ut med större fokus på miljöskydd ›
14.1.2021 - Timmerman / målare
Arbetsuppgifter Vi söker en timmerman / målare med huvudsaklig placering vid sjukhuset. Vi förutsätter att du är serviceinriktad mot kund och har förmåga att självständigt driva och slutföra projekt...
Läs mer om Timmerman / målare ›
21.12.2020 - Ådans vänner tillgängliggör Stora båtskär
Fastighetsverket har skrivit ett tioårigt arrendeavtal med föreningen Stora båtskär r.f. Föreningen ska rusta upp lotsstugan och tillgängliggöra ön Stora båtskär söder om Mariehamn
Läs mer om Ådans vänner tillgängliggör Stora båtskär ›
2.12.2020 - Mer solceller på landskapets byggnaders tak
Fastighetsverket har under hösten 2020 installerat ett andra tak med solceller. Det första var vid Guttorp där Ålands fiskevårdscentrum verkar och nu har taket vid lagret i Ribacka fått solceller....
Läs mer om Mer solceller på landskapets byggnaders tak ›
1.12.2020 - Fastighetsverket låter avverka landskapsägd skog
Fastighetsverket har alltsedan Alfrida rett upp landskapsägd skog och sålt timret och massaveden men nu är tiden mogen att bjuda ut skogsavverkning igen. Fastighetsverket har riktat anbud till de...
Läs mer om Fastighetsverket låter avverka landskapsägd skog ›
28.8.2020 - Ännu öppen för intresseanmälningar: Planeringsingenjör - projektanställning
Arbetsuppgifter Arbetet som planeringsingenjör innebär ansvar för framtagande av ritningar. Du ska kunna upprätta byggnadsritningar och -beskrivningar till större projekt men kan även däremellan...
Läs mer om Ännu öppen för intresseanmälningar: Planeringsingenjör - projektanställning ›

Sidor