Utrymmen uthyres vid Jomala gård och Eckerö post och tullhus

Nu finns möjlighet för företagare att visa intresse för lediga ytor både vid Eckerö post och tullhus och Jomala gård. Nytt är att Fastighetsverket hyr ut hela det gamla internatet med 24 rum för övernattning och sociala utrymmen vid Jomala gård. 

Vid Eckerö post och tullhus fanns under några år café Kalesch men då de upphört med verksamheten söker Fastighetsverket nu någon ny att driva café.

- Det var 17 000 besökare till utställningen vid Eckerö post och tullhus ifjol och Ålands museum satsar på att utveckla utställningsverksamheten så vi hoppas på någon som ser potential i caféet, säger Stefan Rumander på Fastighetsverket.

Vid Jomala gård så efterlyses intresse för kök, matsal och gymnastiksal med omklädningsrum. Samt då hela internatet. 

Mera information i bifogade prospekt. Intressenter ombeds kontakta Fastighetsverket senast den 21 april 2024.

Publicerad 8.4.2024
Uppdaterad 8.4.2024