Ålands kulturhistoriska museum och konstmuseum

Museet är byggt 1978 och grundrenoverades 2016. Fastigheten har installerat och underhåller relativt avancerad ventilation för att reglera temperatur och luftfuktighet i byggnaden med syfte att bevara föremål i ursprungligt skick. Mer info på www.museum.ax

Publicerad 4.10.2017
Uppdaterad 16.5.2019