Ådans vänner tillgängliggör Stora båtskär

Fastighetsverket har skrivit ett tioårigt arrendeavtal med föreningen Stora båtskär r.f. Föreningen ska rusta upp lotsstugan och tillgängliggöra ön Stora båtskär söder om Mariehamn

Landskapet arrenderade för snart tio år sedan ut Stora båtskär men av intentionerna den gången blev intet. Nu med nya krafter och delvis nytt fokus ska föreningen Stora båtskär, även ofta benämnd Arcipelago pares eller kort och gott Ådans vänner, med Leadermedel möjliggöra för båtbesökare att ta i land på ön. Hamnen ska muddras och rustas upp. Väl iland skapas en vandringsstig och det gamla lotshuset planeras att rustas upp. 

- Vi vill gärna ha många besökare för det stör predatorerna då ett av våra mål är att bistå det rika fågellivet och reproduktionen på ön, säger Lucas Wideman, ordförande i Stora båtskär r.f.

Stora båtskär strax norr om den mer kända Lilla båtskär med gruvan är naturreservat. Historiskt fungerade ön under långa tider som lotsstation i den öst/västliga farleden mellan Finland och Sverige innan Kobba klintar tog över som lotsstation in till Mariehamn. Öns lotsstuga är förfallen men planeras att rustas upp. Fastighetsverket har ett liknande avtal gällande den kulturhistoriska gamla lotsstugan vid Heligman i Signilskärsarkipelagen. Fastighetsverket förser föreningen med material men arbetet görs sen på frivillig basis av föreningens medlemmar.

- För oss är det kostnadseffektivt att förse en samarbetspartner med rätt typ av kulturhistoriskt byggmaterial, till exempel fasadbräden, medan de sen sköter transporter och själva renoveringen, säger Anni Mainela, chef på enheten kulturarv inom Fastighetsverket. 

Fastighetsverket fortsätter även satsningen på fler vandringsstigar i naturreservat. Samtliga stigar görs enligt samma koncept för att skapa igenkänning för besökare. Information och kartor samlas på Visit Ålands hemsida.

- I år på grund av covid så har vi haft exceptionellt mycket besök på landskapets naturreservat. Men vi tror att om vi jobbar både med stigarnas utformning och information och sen samlar allt digitalt på ett ställe så kommer vi att få fler besökare både bland ålänningar och turister, säger Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket. 

Under nästa år kommer flera stigar att få nytt material producerat av landskapets tidigare naturvårdsintendent Jörgen Eriksson. 

För ytterligare information hänvisas till Lucas Wideman på telefon 040 840 8819, Anni Mainela på telefon 25717 eller Stefan Rumander på 0457 553 6641.

Foto: Landskapets fastighetsverk/Stefan Rumander. Till vänster Lucas Wideman och till höger Anni Mainela

 

 

Publicerad 21.12.2020
Uppdaterad 21.12.2020