Tre intressenter hittills för solcellspark i Grelsby

Fastighetsverket gick i februari ut och efterlyste om det fanns fler intressenter för att anlägga en storskalig solcellspark i Grelsby. Förutom Neoen Renewables så har nu även OX2 och Falck Renewables skriftligen anmält att de är intresserade att arrendera landskapets mark.

-”Att det finns fler som visat intresse betyder att vi går över till ett anbudsförfarande”, säger Stefan Rumander på Fastighetsverket.

-”Först behöver utlåtandena från olika samhällsaktörer dock sammanställas och behandlas. Om det ska bli en solcellspark på marken är en politisk fråga”.

Det är viktigt att landskapet har en transparent process där flera kommersiella intressenter får möjlighet att vara med och bjuda på tillgång till marken. Före en process kan ta vid så ska frågan dock behandlas politiskt. Regelverket för arrendering av mark är att avtal över 20 år ska ha lagtingets godkännande. Långsiktiga investeringar som solcellsparker kräver mer än 20 års arrendeavtal. Fastighetsverket har begärt utlåtande från en rad myndigheter och organisationer och flera andra har på eget bevåg lämnat utlåtanden. Några har även begärt förlängning av svarstid varför det dröjer ett tag innan alla synpunkter samlats in och sammanställts. Sista inlämningsdag för utlåtanden är nu 21 mars varefter materialet kommer att sammanställas och överlämnas till landskapsregeringen för bedömning om projektet ska tas vidare.

Publicerad 9.3.2022
Uppdaterad 9.3.2022