Neoen Renewables riktar intresseanmälan om solcellspark i Grelsby

Fastighetsverket har mottagit en formell intresseanmälan om att anlägga en solcellspark på Stornäset i Grelsby. Fastigheten är inte att förväxla med Stornäset naturreservat i Sund Kastelholm. 

På näset mellan Långsjön och Markusbölefjärden har landskapet en ca 75 hektar stor fastighet som tillhör Grelsby kungsgård. I dag bedrivs skogsbruk på fastigheten som ligger inom vattenskyddsområde. Företaget Neoen Renewables Finland Ab har skickat in en formell intresseanmälan om att få arrendera fastigheten för att anlägga en storskalig solcellspark.

- Frågeställningen om storskaliga solcellsanläggningar är ny och mångfacetterad och vi går därför ut brett inom det åländska samhället för att få in synpunkter innan vi handlägger ärendet vidare, säger Stefan Rumander.

Förfrågningsunderlaget (bifogat) har riktats till landskapsregeringens olika enheter såsom kulturbyrån, miljöbyrån, näringsavdelningen och infrastrukturavdelningen. Dessutom begär Fastighetsverket in synpunkter från Ålands vatten, Kraftnät Åland, Ålands natur & miljö samt Finströms kommun. 

- Övriga som vill ge synpunkter är välkomna att lämna dem till oss, säger Stefan rumander. 

Publicerad 2.2.2022
Uppdaterad 2.2.2022