Jaktmarker lockade rekordintresse

Fastighetsverket har arrenderat ut 25 jaktområden för åren 2024 - 2030. Intresset för områdena var rekordstort.

- Det är viktigt för jägarna att få tillgång till marker samtidigt som landskapet som har som målsättning att hålla ner rådjursstammen, säger Stefan Rumander, vd på Landskapets fastighetsverk. 

Fyra stora områden som möjliggör självständig rådjursjakt bjöds ut enligt principen fast pris och öppen budgivning ifall det fanns fler intressenter. Dessa områden bjöds hem för mellan 1 000 - 4 000 euro per år. 

De mindre områdena, vilka behöver anslutas till andra områden för att bli tillräckligt stora för rådjursjakt, bjöds ut för 6 euro/hektar. Dessa 21 områden lockade rekordstort intresse, sammanlagt knappt 400 ansökningar. Samma person kan ansöka men inte arrendera mer än ett område. 

Dessa mindre områden lottas bland de sökande och flest sökande lockade markerna runt Jomala gård, sammanlagt 73 personer sökte möjlighet att arrendera markerna i nordöstra Jomala. 

- Fastighetsverket får in 30 000 euro per år på utarrendering av jaktmarker men lika viktigt att jägare får tillgång till marker och att rådjursstammen hålls nere, säger Stefan Rumander.

Nästa gång jaktmarker bjuds ut är våren 2027 då tre stora områden bjuds ut. 

Publicerad 18.6.2024
Uppdaterad 19.6.2024