Rekordår för stabilt Fastighetsverk

År 2023 innebar igen ett stabilt och bra år för Fastighetsverket. Enda nybyggnad utgjordes av 330 kvadratmeter isoleringsrum till ÅHS men det gav desto mer tid till kärnuppdraget planerade underhåll på landskapets fastigheter. En stor milstolpe var också utfasningen av den sista fastigheten med olja som uppvärmning. 

- Vi levererade isoleringsrum till ÅHS men annars var det den omfattande besiktningen av byggnaderna vid sjukhuset som vi tar med oss framåt från året som gått, säger VD Stefan Rumander.

Omsättningen som främst består av internhyror men även intäkter från marknaden ökade något medan resultatet blev 6,4 miljoner euro mot 5,8 året innan.

- Energipriserna föll tillbaka och det är huvudorsaken till resultatförbättringen förutom en allmän återhållsam linje med kostnader, säger Stefan Rumander. 

Det viktiga effektivitetsnyckeltalet personalkostnad i förhållande till förvaltad fastighetsyta fortsatte utvecklas åt rätt håll och visar att strävan till en hållbar och effektiv fastighetsförvaltning fortgår. Antalet årsverken var 56,70, en minskning med knappt en tjänst jämfört med året innan. 

- Personalen i all verksamhet är den viktigaste resursen och det är glädjande att resultatet i den årliga mätningen av trivsel igen steg och dessutom till en ny rekordnivå. 

Under året genomfördes en omfattande extern besiktning av byggnaderna vid sjukhusområdet. Undersökningen behövs för den dagliga driften av byggnaderna men är viktig som en vägvisare inför framtida utveckling av området.

- Från Fastighetsverket har vi sagt att vi vill göra en fastighetsutvecklingsplan som grund för en ny stadsplan för området.

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är ledstjärnor inom Fastighetsverket och det är glädjande att i december fasades den sista oljepannan vid en fastighet ut. Det var Ålands fiskevårdscentrum vid Guttorp som fick bergvärme kompletterat med solceller och återvinning av värme i byggnaden. 

Årets verksamhetsberättelse finns att läsa i sin helhet här intill. 

Publicerad 2.4.2024
Uppdaterad 2.4.2024