Stabilt år för Fastighetsverket

För Fastighetsverket var 2022 ett framgångsrikt år där utmanade nybyggen levererades till polisen och Åland museum. Samtidigt gjorde omvärldsfaktorerna med Rysslands anfall på Ukraina att elpriserna sköt i höjden och behovet av energibesparande aktiviteter än mer tydligt.

- Jag är glad att vi överlämnade polishuset och besökscentret på tid och inom budget samtidigt som vi med våra kunder lyckades spara el inom landskapets fastigheter, säger VD Stefan Rumander.

Omsättningen som främst består av internhyror men även intäkter från marknaden ökade något medan resultatet blev 5,83 miljoner euro mot 4,9 året innan.

- Målsättningen var 6 miljoner euro men givet att elpriserna trots alla besparingsåtgärder steg med 800 000 euro får vi vara nöjda med resultatet, kommenterar Stefan Rumander.

Det viktiga effektivitetsnyckeltalet personalkostnad i förhållande till förvaltad fastighetsyta sjönk med 2,0 % och visar att strävan till en hållbar och effektiv fastighetsförvaltning fortgår. Även den faktiska personalkostnaden, något som många offentliga instanser tittar på, sjönk något år 2022 jämfört med 2021.

Det blir allt tydligare att den stora utmaningen och möjligheten framåt blir arbetet med fastigheterna på sjukhusområdet. ÅHS har tillsatt en styrgrupp med representanter för ÅHS och Fastighetsverket. Liksom många orter i Norden härstammar stora delar av sjukhusets byggnader från byggboomen på 50-, 60- och 70-talet. Byggnaderna har i flera fall nått slutet av sin livscykel samtidigt som vården utvecklats och byggnadernas dimensioner inte är optimala för dagens och än mindre framtidens vård.

- De närmaste åren behöver vi totalrenovera flera av husen och det är synnerligen kostsamt och vi behöver också bekosta tillfälliga lokaler för de avdelningarna. Vi behöver vara väldigt säkra på att en byggnad vi totalrenoverar långsiktigt också är effektiv för ÅHS att bedriva sjukvård i. Jag ser fram emot att vi kommer att både renovera vissa kombinerat med att bygga nya effektiva vårdbyggnader och riva vissa av de äldre under kommande tio år, säger Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket.

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är ledstjärnor inom Fastighetsverket och det är glädjande att snart är alla oljeuppvärmda fastigheter inom landskapet borta.

- Vi har fasat ut dussintalet fastigheter och minskat vårt totala CO2-avtryck med över 90 % sen vi startade och nu återstår ett hus, Ålands fiskevårdscenter i Guttorp.

Årets verksamhetsberättelse finns att läsa i sin helhet här intill. 

Publicerad 17.4.2023
Uppdaterad 17.4.2023