Rivningar och kallt väder påverkade 2021 års resultat

Ena längan på Gullåsen som revs 2021

Rivningar av tre hus för sammanlagd kostnad av nästan 0,5 miljon euro i kombination med en kall vinter drog ner Fastighetsverkets resultat till 4,9 miljoner euro för verksamhetsåret 2021.

Fastighetsverkets sjätte verksamhetsår förlöpte enligt plan med fokus på leverans av nytt och renoverat polishus samt upphandling och byggstart av besökscenter i Bomarsund. Lagtingets fasad förnyades där den gamla marmorn byttes mot glacerad terracotta. På sjukhuset startade renoveringen av personalbostäder bland ett stort antal mindre byggprojekt av varierande karaktär. Sjukhuset förblir Fastighetsverkets mest komplicerade miljö. 

- "Vi lägger ännu ett lärorikt år till handlingarna samtidigt som framtiden ter sig mer osäker än på länge", konstaterar vd Stefan Rumander.

Utfasning av olja som uppvärmningsmetod tog under 2021 tydliga steg framåt med värmesystem utbytta vid Eckerö post och tullhus, Ribacka magasin samt ÅMHM labb. Sedan starten 2015 har Fastighetsverket genom utfasning av olja sänkt CO2 fotavtrycket med hela 82 %, något som kan läsas mer om i hållbarhetsdelen i årsredovisningen. 

- "Nästa år siktar vi på att fasa ut den sista oljepannan från landskapets fastigheter", säger Rumander

År 2022 har startat med stigande eneripriser och komponentbrist med långa leveranstider på vissa typer av varor som följd. 

Bifogat kan hela åreberättelsen läsas. För frågor, vänligen kontakta Stefan Rumander på telefon 0457 553 6641 eller epost stefan.rumander@fastighetsverket.ax 

 

Publicerad 1.4.2022
Uppdaterad 1.4.2022