Ordförande undanber omval

Lennart Isaksson vid besök hos Senatsfastigheter i januari 2020. På bilden Senatsfastigheters Kai Eriksson, Lennart, vice ordförande Agneta Erlandsson-Björklund, Katarina Donning, Åsa Mattsson, Tage Eriksson och Senatfastigheters vice vd Juha Lemström.

Fastighetsverkets styrelseordförande alltsedan starten Lennart Isaksson har undanbett sig omval. Fastighetsverket grundades 1.1.2016.

- Jag blir 75 år i år och när jag reflekterar vad jag ville uppnå så ser jag att vi kommit framåt bra och att tidpunkten känns rätt, säger Lennart Isaksson, styrelsens ordförande i Fastighetsverket.

Fastighetsverket grunderades genom att personal från olika enheter inom landskapet sammanfördes. Uppdraget är att förvalta landskapets fasta egendom och hyra ut den till dess olika förvaltningar och myndigheter. Från 1.1.2018 tillkom även sjukhusets fastigheter och i dag förvaltas ca 155 000 kvadratmeter som hyrs till de flesta av landskapets myndigheter. De största kunderna är ÅHS, landskapsregeringen, Ålands gymnasium, Högskolan på Åland, polisen och lagtinget. Uppdraget innefattar också kulturhistoriska fastigheter, naturreservat, skogar, åkrar och landskapets omfattande vattenområden.

Syftet med lagstiftningen är att effektivera landskapets fastighetsförvaltning och Fastighetsverket förutsätts agera enligt företagsekonomiska principer. Syftet är också att tydliggöra den långsiktiga kostnaden för landskapets fastighetsmassa.

- Det var inledningsvis viktigt att sätta den dagliga strukturen mellan oss och våra kunder och även processerna för hur byggprojekt hanteras, säger Isaksson.

- Jag är nöjd med var vi står i dag och upplever att reformen med ett fastighetsverk har varit lyckad för landskapet, fortsätter Isaksson.  

En annan sak som varit ett tydligt fokus i styrelsearbetet är försäljning av överflödiga fastigheter. På senare år har landskapet sålt ut lägenhetshus, nedlagda sjöbevakningsstationer och ett antal mindre fastigheter för totalt över 2,6 miljoner euro. Nu återstår inte mycket av det som stått tomt och kostat och om landskapet ska sälja mer fastigheter framledes är en politisk fråga då det är lagtinget som ger tillstånd att sälja landskapets fasta egendom.

- Det är ingen hemlighet att jag varit pådrivande i ambitionen att sälja ut överflödiga fastigheter, säger Isaksson.

Fastighetsverket har under Lennarts ledarskap arbetat med att stärka kompetensen i organisationen.

- Kärnan av projektingenjörer och kompletteringen för några år sedan med en arkitekt har effektiverat och professionaliserat Fastighetsverket, fastslår Lennart Isaksson.

Det är ägarstyrningsenheten inom landskapsregeringen som föredrar tillsättande av styrelser i landskapets bolag och affärsverket Fastighetsverket.

- Vid vårens stämma tillsätter vi en ny styrelse inklusive ordförande men redan nu vill jag rikta ett varmt tack till Lennart för hans genuina engagemang under Fastighetsverket inledande år, säger Ida Hellgren, avdelningsjurist och ansvarig för landskapsregeringens ägarstyrningsenhet.

I Fastighetsverkets styrelse i dag sitter förutom ordförande Lennart Isaksson även vice ordförande Agneta Erlandsson-Björklund, Tage Eriksson, Åsa Mattsson, Bo Timonen och Katarina Donning.

För ytterligare information vänligen kontakta Lennart Isaksson på telefon 0400721461 eller Ida Hellgren på telefon 25231.

Bilden: Lennart Isaksson vid besök hos Senatsfastigheter i januari 2020. På bilden Senatsfastigheters Kai Eriksson, Lennart, vice ordförande Agneta Erlandsson-Björklund, Katarina Donning, Åsa Mattsson, Tage Eriksson och Senatfastigheters vice vd Juha Lemström.

Publicerad 16.2.2021
Uppdaterad 16.2.2021