Markområden för jakt utbjudes

Var tredje år bjuder Fastighetsverket ut områden för jakt och nu är det dags igen. Fyra stora markområden bjuds ut enligt principen om fast pris och där det blir öppen budgivning om flera accepterar utgångspriset. Tre av dessa områden berättigar till självständig rådjursjakt. Övriga drygt 20 mindre markområden lottas ut bland sökande. Dessa områden behöver anslutas till andra områden för att berättiga till rådjursjakt. 

Samtliga villkor, utkast till avtal samt kartor finns här på hemsidan under "Jakt, fiske, skogsbruk och arrenden" och sen fliken "jaktarrenden" eller klicka här: https://www.fastighetsverket.ax/jakt-fiskeskogsbruk-och-arrenden/jaktomr...

Ansökningar eller anbud ska vara inskickat senast den 2 juni.

Publicerad 22.4.2024
Uppdaterad 23.4.2024