Jaktområden

 

UTARRENDERING AV JAKTRÄTT 

Med stöd av 6 § 2 mom. jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland ändrad 2005/77 samt i enlighet med av Landskapets fastighetsverk fastställda riktlinjer av den 19.3.2018, utarrenderas jakträtten på vissa av landskapets markområden för perioden 1.7.2024 - 30.6.2030. 

År 2024 aktuella områden är: Norra Bomarsund (jaktarrendeområde 1), Stallhagsbergen (jaktarrendeområde 2) samt Borgö (jaktarrendeområde 3). Dessa områden ger självständig rätt till jakt på rådjur. 

Ansökningshandlingar, kartor, blanketter och närmare riktlinjer och villkor för utarrenderingen av jakträtten finns här på hemsidan.

För ytterligare frågor kontakta skogsförvaltare Ray Holmlund, tel: +358 (0) 18 25710, e-post: ray.holmlund@fastighetsverket.ax

Ansökan och anbud om jakträtt skall ske på av Fastighetsverket godkända blanketter och skickas till Ray Holmlund (ray.holmlund@fastighetsverket.ax). Sista inlämning söndag 2 juni 2024.

 

Generell information om landskapets markområden som utarrenderas för jakt:

Jaktarrendeområdena är indelade i två kategorier

I:       Områden där jakträtten utarrenderas till högstbjudande genom öppet budgivningsförfarande bland de som ansökt och samtidigt accepterat det fastställda minimipriset för ifrågavarande område.

II:      Områden där jakträtten utarrenderas på basen av lottningsförfarande till ett fast pris om 6,00 euro/ha, år inkl. moms.

Arrendeområde nr 1 - 3 har möjlighet till självständig jakt på rådjur, medan arrendeområde nr 4-27 förutsätter anslutning till angränsande jaktområde för att möjliggöra jakt på rådjur. 

 

 

 

Publicerad 11.5.2017
Uppdaterad 10.6.2024