Vikskären är nu landskapets fastighet

Vikskären ligger mellan Vårdö och kumlinge

Av olika skäl kan finnas fastigheter som saknar ägare. Vikskären i norra Delet på gränsen mellan Vårdö och Kumlinge var en sådan fastighet. Nu har dock den 447 hektar stora fastigheten bestående av fyra större holmar, ett antal mindre skär och stora vattenområden bestämts att tillhör landskapet Åland.

Det är Fastighetsverkets pensionerande lantmäteriingenjör Leif Karlsson som forskat bakåt i lantmäteriets arkiv och kunnat påvisa att holmarna varit kronoholmar men att ingen fast besittningsrätt till något hemman fanns beslutat av Kejserliga senaten år 1876, såsom fallet är med andra kronoholmar. Därför borde holmarna tillfalla landskapet såsom varit fallet sedan den andra självstryrelselagen från 1952.

I januari 2020 lämnades lagfartsansökan för Vikskären in och nu har lantmäteriverkets beslut kommit och fastigheten är nu landskapets.

- "Vi ska fundera vad vi gör med fastigheten men nära tillhands är att det blir fri jakt och fiske", säger Stefan Rumander, vd på Landskapets fastighetsverk.

Fastighetsverket har redan 12 områden runt om i Ålands skärgård som är fria för jakt och fiske för ålänningar. Dock inte just i denna del av skärgården så det kunde passa väl. Ett alternativ vore yrkesfiskeområde men då holmarna ligger en god bit från fasta Åland så är intresset sannolikt svalt.

- "Vi ska också be miljöbyrån undersöka om det finns något särskilt skyddsvärt på holmarna för då kunde naturreservat vara aktuellt", säger Stefan Rumander.

Åland har för lite skyddad natur i förhållande till målsättningar på EU-nivå och även jämfört med t ex Finland och Sverige.

Vikskären har fastighetsbeteckning 941-419-1-0

För ytterligare information, vänligen kontakta Stefan Rumander på telefon 04575536641.

Publicerad 15.4.2021
Uppdaterad 15.4.2021