Oljan bort ur två fastigheter

Utfasningen av oljeuppvärmning i landskapets fastigheter har tagit två kliv närmare målet när nu i dagarna både Eckerö post och tullhus samt ÅMHM:s laboratorium i Jomala fått oljepannorna utbytta. Målet är att helt fasa ut olja som uppvärmning.

- "Vi har i flera år jobbat med att fasa ut oljeuppvärmning och med dessa två projekt klara så återstår nu bara tre fastigheter", säger Stefan Rumander på Fastighetsverket.

Fastighetsverkets enskilt största oljeförbrukare var Folkhögskolan som år 2020 ersattes med en flispanna för uppvärmning av husen på området. Folkis stod för 28 % av oljeförbrukningen inom Fastighetsverket. De nu aktuella Eckerö post och tullhus (16 %) och ÅMHM laboratorium (12 %) har ersatts med bergvärme.

Nu återstår tre fastigheter med olja som uppvärmning och det är Kastelholms slott med Jan Karlsgården, Ribacka samt slutligen Ålands fiskevårdscentrum i Guttorp. De två förstnämnda med 19 % respektive 15 % av oljeuppförbrukningen vid ingången av år 2020 projekteras nu för att kunna bytas under nästa år. Projektering av den sista fastigheten, Guttorp (7 %), startas upp under 2022.

Av Fastighetsverkets CO2-fotavtryck har just användningen av olja för uppvärmning kunnat konstateras att utgör den klart största delen och därför har fokus legat främst där. Fastighetsverket köper redan i dag in grön el till samtliga fastigheter. 

Publicerad 3.11.2021
Uppdaterad 3.11.2021