Efterlyser idéer för utveckling av Lemströms kanal

Fastighetsverket efterlyser allmänhetens idéer för utveckling av området runt Lemströms kanal. Avsikten är att ytterligare tillgängliggöra området och bidra till dess fortsatta positiva utveckling.

Just nu rivs kanalvaktarbostaden som byggdes 1971 och som stått tom flera år. Tankar om utveckling av området har funnits och till och från hör företagare sig för om möjligheten att driva verksamhet i området. Upplevelsen är att Lemströms kanal på senare år fått fler och fler besökare, säkert påverkat av den nya cykelvägen och glassförsäljningen.

- Vill vill att alla ska få möjlighet att framföra sina tankar om områdets utveckling. Sen vet vi också att det finns intresse att driva verksamhet där och då vill vi ha en öppen process kring det, säger Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket. 

Området är kulturhistoriskt värdefullt och kulturbyrån har gjort en beskrivning av historien och miljön. Fastighetsverket har tidigare även fört en dialog med Önningebymuseets vänner r.f.

Arkitekt Daniel Andersson har tagit fram skisser på hur ett café i tidstypisk stil kunde förverkligas. Syftet är att exemplifiera något som anses passande i den kulturhistoriska miljön. Det är på inget sätt något fastslaget eller slutligt utan syftet är att tjäna som exempel.

- Vi välkomnar allmänheten och företagare att ta kontakt och framföra idéer och diskutera eventuella planer, säger Stefan Rumander. 

Publicerad 6.11.2023
Uppdaterad 6.11.2023