Yrkesmässigt fiske

Som registrerad fiskare har du möjlighet att ansöka om tillstånd för yrkesmässigt fiske på landskapets enskilda vattenområden.

Tillstånden gäller för ett år i sänder och beviljas i enlighet med landskapslagen om fiske och landskapsregeringens fastslagna principer till i första hand yrkesfiskare och därefter binäringsfiskare och övriga fiskare.

Information om alla områden för yrkesmässigt fiske och dess regler finns på denna karta.

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 11.1.2021