Elektronisk anslagstavla

Vid så kallad offentlig delgivning ska en handling bevisligen vara publicerad vid en viss tid. Här hittar du material rörande Fastighetsverkets verksamhet. 

Publicerad 8.10.2019 14:00 | Uppdaterad 8.10.2019 14:03

Landskapets fastighetsverk upphandlar konstruktionsuppdrag gällande byte av fasadmaterial på lagtingsbyggnaden.

Sista inlämningsdag för anbud är 22.10.2019.

Publicerad 23.9.2019 13:00

Landskapets fastighetsverk utbjuder på entreprenad en ombyggnad vid Neptunigatan 6.

Publicerad 19.6.2018
Uppdaterad 25.6.2018