Elektronisk anslagstavla

Vid så kallad offentlig delgivning ska en handling bevisligen vara publicerad vid en viss tid. Här hittar du material rörande Fastighetsverkets verksamhet. 

26 januari 2022:

Fastighetsverket har mottagit förfrågningar om arrende av mark för solcellsparker. För att transparent och likvärdigt kunna arbeta med förfrågningarna ombeds intressenter att kontakta Fastighetsverket med formfria skriftliga intresseanmälningar ifall intresse finns för arrende på specifikt landskapsägt markområde. Ifall av flera intressenter visar intresse för ett specifikt markområde förbehåller sig Fastighetsverket att anordna anbudsförfarande.

Ytterligare information ges av vd Stefan Rumander på telefon 04575536641. Intresseanmälningar skickas per epost till stefan.rumander@fastighetsverket.ax.

 

Publicerad 19.6.2018
Uppdaterad 26.1.2022