Upphandlingar

Här presenteras aktuella upphandlingar inom Fastighetsverket.

Du kan även prenumerera på nyheter om upphandlingar och får då ett mail när en upphandling påbörjas.

Ombyggnad för simulator, Neptunigatan 6

23.9.2019 | Entreprenadupphandlingar
Landskapets fastighetsverk utbjuder på entreprenad ombyggnad vid Neptunigatan 6. Projektet omfattar ombyggnad av befintligt lager (tidigare simhall), ca 300 m2, till utrymmen för bryggsimulator....

Förnyande av plåttak på stallet vid Kastelholm kungsgård

13.6.2019 | Entreprenadupphandlingar
Landskapets fastighetsverk utbjuder på entreprenad förnyande av plåttak på stallet vid Kastelholm kungsgård. Förfrågningsunderlaget i sin helhet finns under Landskapets fastighetsverk på www.e-avrop....

Fastighetsverkets upphandlingar på e-avrop

21.12.2018 | Entreprenadupphandlingar
Landskapets fastighetsverk övergår nu till elektronisk upphandling med hjälp av plattformen e-Avrop. Våra upphandlingar kommer fortsättningsvis att finnas på hemsidan under Upphandling och därifrån...
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 7.3.2019