Upphandlingar

Här presenteras aktuella upphandlingar inom Fastighetsverket.

Du kan även prenumerera på nyheter om upphandlingar och får då ett mail när en upphandling påbörjas.

Projektering av besökscenter i Bomarsund

18.2.2020 | Konsultupphandlingar
Landskapets fastighetsverk inbegär anbud på projektering för nybyggnd av besökscenter i Bomarsund. Separata anbud inbegärs för konstruktion, VVS-projektering och elprojektering.  ...

Förnyande av yttertak på gamla ladugården vid Jomala gård

11.2.2020 | Entreprenadupphandlingar
Arbetet omfattar ombyggnad av yttertak på gamla ladugården vid Jomala gård. Befintligt tak av eternitskivor rivs och ersätts med falsat plåttak. Arbetet ska utföras under tiden 20.4.2020 – 15.9.2020...

Neptunigatan 17, ombyggnad och renovering

3.2.2020 | Entreprenadupphandlingar
Arbetet omfattar ombyggnad och renovering av södra delen av Högskolan Norra/Neptunigatan 17. Ombyggnaden avser tillbyggnad av ventilationsmaskinrum på taket samt mindre invändiga ombyggnader....

Fastighetsverkets upphandlingar på e-avrop

21.12.2018 | Entreprenadupphandlingar
Landskapets fastighetsverk övergår nu till elektronisk upphandling med hjälp av plattformen e-Avrop. Våra upphandlingar kommer fortsättningsvis att finnas på hemsidan under Upphandling och därifrån...
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 7.3.2019