Fritidsfiske

På denna karta finns samtliga landskapets fritidsfiskekortsområden. Alternativt varje enskilt fiskekortsområde som PDF här invid.

Årskort för fiske för fast bosatta löses i landskapsregeringens reception.

Sport- och fritidsfiske på landskapets enskilda vatten får bedrivas mot lösande av ovan nämnda fiskekort. Landskapets fiskekortsområden är naturskyddsområden, för vilka det finns fastställt speciella fisketider för respektive område.

Fritids- och husbehovsfiske för på Åland fast bosatta

  • Årskort för handredskap (20 euro / år)

Med handredskap avses kastspö, flugspö, pilk och mete.
Handredskap inkluderar inte trolling.

  • Årskort för handredskap inklusive nätfiske (40 euro / år)

Omfattar fiske med handredskap och högst 60 m nät.
Minsta tillåtna knutavstånd i näten är 45 mm.
Tillståndet omfattar inte fiske med flytnät.

Bägge fiskekorten gäller per kalenderår och omfattar samtliga fiskekortsområden
Priserna för årskorten fastställs årligen av Landskapets fastighetsverk i samarbete med fiskeribyrån.
Årskorten kan lösas i landskapsregeringens reception.
Vid fritids- och husbehovsfiske för på Åland bosatta gäller de fredningstider som eventuell finns för vart och ett fiskekortsområde. 

Fritidsfiske för personer bosatta utanför Åland

Personer som besöker Åland har möjlighet att bedriva fiske med handredskap på landskapets fiskekortsområden.
Tillstånd för fiske fås genom lösande av fiskekort. Följande fiskekort finns att tillgå. 

1-dags kort (5 euro)
2-dagars kort (10 euro)
7-dagars kort (20 euro)

Med handredskap avse kastspö, flugspö, pilk och mete.
Handredskap inkluderar inte trolling
Fiskekorten säljs via nättjänsterna iFiske: https://www.ifiske.se/fiske-landskapets-fiskekortsomraden.htm och Kalakortti: http://www.kalakortti.com/luvan_tilaus_s/Default.asp

Vid fritidsfiske för utanför Åland bosatta gäller de fredningstider som eventuell finns för vart och ett fiskekortsområde.

Stärkande av fiskstammen

För att stärka fiskstammen ska på landskapets vatten följande mått på fisk iakttagas:

  • Gädda 55-80 cm
  • Gös 40-60 cm
  • Havsöring 50 cm - 
  • Abborre 20 cm - 

Maximalt 1 fisk/person/dygn behålls och resten släpps tillbaka. För abborre 10 fisk/person/dygn. 

Vi rekommenderar catch & release.

 

 

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 27.5.2021