Skogsbruk

Här kan du läsa om Fastighetsverkets skogsbruk. I bilagorna hittar du Skogsbruksplan 2018-2027 jämte bilagor.

Skötselanvisningar för skogen samt kartor för våra olika skogsområden hittar du under respektive områdes sida.

Publicerad 6.8.2019
Uppdaterad 28.10.2022