Utarrendering av åkermark i Tosarby och Kastelholm

Fastighetsverket bjuder ut två åkerskiften, ett i Tosarby och ett i Kastelholm. Tosarbydelen innehåller  två mindre åkrar medan Kastelholm består av endast en men något större åker. Båda skiften bjuds ut på 5 år och finns i samma arrendeavtal med kartor i menyn till höger.

Åkerskiftet i Tosarby består av två st. åkrar på sammanlagt 3.23 hektar (A och B i kartbilaga 1) norr om Sundsvägen enligt kartbilaga 1.

Åkerskiftet i Kastelholm väster om Lillnäsberget är på ca 4.2 hektar enligt kartbilaga 2.

Acceptansen för avtalet är räknat på 355 €/ha för åkermarken vilket ger en summa 2 638 €/år. Vid flera acceptanser kommer det att förrättas en öppen budgivning.

Sista inlämningsdag för anbud är fredagen 15.10.2021, Landskapets registratur tillhanda senast kl. 16.15. Anbuden bör märkas "Anbud jordbruksarrende".

Publicerad 15.3.2021
Uppdaterad 14.10.2021