Styrelseärenden

Här publiceras löpande Fastighetsverkets styrelses ärendelista. För information om ärenden vänligen kontakta VD Stefan Rumander.

Publicerad 15.5.2018
Uppdaterad 16.8.2023