Utarrendering av beten på Landskapets kulturmarker

Kastelholms fornminnesområde

Inom Landskapets markområden i Kastelholm finns ett 10-tal betesområden vilka för närvarande samtliga är utarrenderade.

Däremot bjuder vi fortfarande ut beten i Germundö, Saltvik. För dessa beten uppbärs ingen avgift, se intresseanmälan i menyn till höger.

 

 

För ytterligare frågor kontakta:

Beten på Fornminnen:
Carola Boman tel: +358 (0) 18 25709,
e-post: carola.boman@fastighetsverket.ax

Beten på Naturreservat:
Henrik Bertell tel: +358 (0) 18 25711,
e-post: henrik.bertell@fastighetsverket.ax

Administration: Ulf Asplund tel: +358 (0) 18 25702,
e-post: ulf.asplund@fastighetsverket.ax:

Ansökan och anbud på beten skall ske på av fastighetsverket godkända blanketter och lämnas in enligt direktiv för respektive område.

Blanketterna finns uppe till höger under Bilagor.

Publicerad 26.9.2019
Uppdaterad 12.3.2024