Utarrendering av beten på Landskapets kulturmarker

Kastelholms fornminnesområde

Inom Landskapets markområden finns ett 10-tal betesområden som arrenderas ut av Landskapets Fastighetsverk under vintern 2022 enligt ansökan i menyn till höger.

Karaktären på betesområdena är fornminnesområden. Denna omgång består av två st. kulturbeten i Kastelholm, den totala arean på dessa två beten är på ca 35,5 ha enligt bilagorna i menyn till höger. Acceptansen är 100 €/år/avtal.

Dessutom bjuder vi ut beten i Germundö, Saltvik. För dessa beten uppbärs ingen avgift, se intresseanmälan i menyn till höger.

LANDSKAPSVÅRDEN ÄR EXTRA VIKTIG

En viktig målsättning för samtliga beten är att kulturmiljön, kulturminnesvården och naturvärden skall vårdas på rätt sätt.

Landskapsvården är extra viktig på dessa områden eftersom flertalet beten besöks av allmänheten och dessutom korsas av vandringsstigar.

Kontakten mellan arrendegivaren och arrendetagaren har stor betydelse för skötseln av dessa beten och för att nå ett så gott resultat som möjligt av betesdriften.

Områdena följer respektive lagar och paragrafer som gäller för Naturreservat och Fornminnesområden.

Skötselbilagor och kartor tillkommer till avtalen som utgör direktiv för områdena.

DE OLIKA BETESOMRÅDENA DELAS UPP I NEDANSTÅENDE TVÅ HUVUDKATEGORIER:

Tillgängliga beten på fornminnesområden:

              Betesområde 1, Kastelholm
                            Bete 01_Slottsområdet ca 1.37 ha,
                            Bete 02_Vita Björn,ca 0.56 ha
                            Bete 03_Jan-Karlsgården, ca 0.82 ha
                            Bete 04_Kökshavet, ca 1.11 ha

              Betesområde 2, Kastelholm
                            Bete 05_Riåkern ca 5.07 ha,
                            Bete 06_Skolhagen och Brännerihagen,
                            ca 5.87 ha

                            Bete 07_Kungsgårdens trädgård, ca 3.04 ha
                            Bete 08_Kungsgårdens ladugårdsbacke, 
                            ca 4.50 ha

                            Bete 09_Långgängsbacken, ca 5.02 ha
                            Bete 10A_Skyddsområde Granlunda, 
                            ca 6,89 ha

                            Bete 10b_Skyddsområde Storängen, 1.28 ha
 

                                        

Beten på Naturreservat/Natura 2000 områden:

se Betesarrenden, natur i menyn till vänster

 

För ytterligare frågor kontakta:

Beten på Fornminnen:
Carola Boman tel: +358 (0) 18 25709,
e-post: carola.boman@fastighetsverket.ax

Beten på Naturreservat:
Henrik Bertell tel: +358 (0) 18 25711,
e-post: henrik.bertell@fastighetsverket.ax

Administration: Ulf Asplund tel: +358 (0) 18 25702,
e-post: ulf.asplund@fastighetsverket.ax:

Ansökan och anbud på beten skall ske på av fastighetsverket godkända blanketter och lämnas in enligt direktiv för respektive område.

Blanketterna finns uppe till höger under Bilagor.

Publicerad 26.9.2019
Uppdaterad 2.2.2022