Om Landskapets fastighetsverk

Landskapets fastighetsverk (eller kort och gott Fastighetsverket) har besittningsrätt över största delen landskapet Ålands fasta egendom i form byggnader, mark, skog och vatten. Huvuduppgiften är att förse landskapets verksamheter med lämpliga fastigheter och därutöver hyra ut på marknaden eller avyttra fastigheter.

De största kunderna består av lagting, landskapsregering, polis, museer och skolor runt om på Åland. Fastighetsverket sköter även om landskapets kulturhistoriska fastigheter och naturreservat.

På Fastighetsverket arbetar sedan övertagande av ÅHS fastigheter vid årsskiftet 2018 ca 50 personer varav de flesta med fastighetsskötsel vid de olika byggnaderna. Totalt finns det närmare 400 byggnader och anläggningar som kräver någon form av skötsel eller underhåll uppgående till sammanlagt drygt 155 000 kvadratmeter. Fastighetsmassan består av ca 5 230 hektar land och 30 750 hektar vatten. Landområdet utgör ca 3,3 procent av Ålands hela landområde och vattenområdet utgör ca 26 procent av Ålands hela vattenområde.

Fastighetsverket leds av en styrelse som utses av ägaren Ålands landskapsregering. Styrelseordförande är Agneta Erlandsson-Björklund. Som VD fungerar Stefan Rumander.

Nyheter inom Om Landskapets fastighetsverk

14.4.2020 - Många försäljningar och stabil vinst för Fastighetsverket 2019
Fastighetsverkets bokslut för 2019 visar en vinst på 5,2 miljoner euro (år 2018 var vinsten 5,1 miljoner euro). Året präglades av stormen Alfrida, många försäljningar av fastigheter och inte minst på...
Läs mer om Många försäljningar och stabil vinst för Fastighetsverket 2019 ›
10.4.2019 - Omsättning och vinst ökade 2018 i Fastighetsverket
År 2018 innebar ett stort steg framåt i och med att sjukhusets drygt 40 000 kvadratmeter byggnader införlivades i Fastighetsverkets verksamhet. Resultatet ökade från 4,5 miljoner euro till 5,1...
Läs mer om Omsättning och vinst ökade 2018 i Fastighetsverket ›
19.1.2018 - Pånyttfödelse för anrika Jomala gård
Jomala gård har sedan skolans nedläggning och de övergivna planerna på turistisk aktivitetspark fört en tynande tillvaro. För Fastighetsverket som år 2016 tagit över anläggningarna har Jomala gård...
Läs mer om Pånyttfödelse för anrika Jomala gård ›
12.10.2017 - Fastighetsverket ordnar BIM-föreläsning för åländska byggkonsultklustret
BIM står för "building information model" och innebär ett nytt sätt för fastighetsägare och byggherrar att producerad ritningar för husbyggnation. Den 11 oktober ordnade Fastighetsverket en...
Läs mer om Fastighetsverket ordnar BIM-föreläsning för åländska byggkonsultklustret ›
Publicerad 3.5.2017
Uppdaterad 25.3.2024