Kontakt

Besöksadress

Torggatan 13, Sittkoffs våning 2
AX-22111 Mariehamn

Telefon

Tel. +358 18 25000

E-post

info@fastighetsverket.ax

Postadress

Landskapets fastighetsverk
PB 1060
AX-22111 Mariehamn
ÅLAND, Finland

Fakturaadress

PDF-faktura

fv_faktura@regeringen.ax

pappersfaktura

Landskapets fastighetsverk 
Fastighetsverket administration
PB 2050
AX-22111 Mariehamn
ÅLAND, Finland

OBS! Märk din faktura med vilken fastighet den berör.

FO-nummer

2734625-5

 

 

Carl-Johan Mattsson

Energi- och VVS-ingenjör
Kontor
 1. +358 18 25724

Carola Boman

Planerare
Kontor
 1. +358 18 25709

Daniel Andersson

Arkitekt
Kontor
 1. +358 457 074 4762

Elisabeth Rosenlöf

Enhetschef / projektingenjör
Kontor
 1. +358 18 25705

Gisela Björklund

Ekonomiadministratör
Kontor
 1. +358 25717

Gisela Björklund

Ekonomiadministratör
Kontor
 1. +358 18 25717

Jack Michelsson

Enhetschef, byggnadsingenjör
Kontor
 1. +358 457 5267 505

Janne Sundin

Driftschef, sjukhuset
Fastighetsskötsel
 1. +358 457 345 5563

Jenny Norrby

Planeringsingenjör
Kontor
 1. +358 18 25707

Kristina Andersson

Ekonom
Kontor
 1. +358 18 25701

Martin Karlsson

Enhetschef, byggnadsingenjör
Kontor
 1. +358 18 25718

Mikael Berglund

Enhetschef, skog och naturvård
Fastighetsskötsel
 1. +358 18 25704

Ray Holmlund

Skogsvård / lantmäteri
Kontor
 1. +358 18 25710

Sam Karlsson

Ledande fastighetstekniker
Fastighetsskötsel
 1. +358 457 5483608

Sebastian Snällström

Ledande fastighetstekniker
Fastighetsskötsel
 1. +358 4573442481

Stefan Rumander

VD
Kontor
 1. +358 457 553 6641

Sten-Göte Nyman

Fastighetstekniker / disponent
Fastighetsskötsel
 1. +358 18 25713
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 24.11.2023