Kontakt

Besöksadress

Torggatan 13, Sittkoffs våning 2
AX-22111 Mariehamn

Telefon

Tel. +358 18 25000

E-post

info@fastighetsverket.ax

Postadress

Landskapets fastighetsverk
PB 1060
AX-22111 Mariehamn
ÅLAND, Finland

Fakturaadress

PDF-faktura

fv_faktura@regeringen.ax

pappersfaktura

Landskapets fastighetsverk 
Fastighetsverket administration
PB 2050
AX-22111 Mariehamn
ÅLAND, Finland

OBS! Märk din faktura med vilken fastighet den berör.

FO-nummer

2734625-5

 

 

Bo Lindström

Driftschef
Fastighetsskötsel
 1. +358 457 345 5563

Carl-Johan Mattsson

Projektingenjör VVS
Kontor
 1. +358 18 25724

Carola Boman

Planerare
Kontor
 1. +358 18 25709

Daniel Andersson

Arkitekt
Kontor
 1. +358 457 074 4762

Elisabeth Rosenlöf

Projektingenjör med process- och utvecklingsansvar
Kontor
 1. +358 18 25705

Göran Nordback

Biträdande VVS-ingenjör
Kontor
 1. +358 18 25700

Henrik Bertell

Naturvård
Fastighetsskötsel
 1. +358 18 25711

Jan Manselin

Fastighetschef
Fastighetsskötsel
 1. +358 457 536 5187

Jenny Norrby

Planeringsingenjör
Kontor
 1. +358 18 25707

Jimmy Lundgren

Fastighetstekniker
Fastighetsskötsel
 1. +358 457 548 3637

Kristina Andersson

Ekonom
Kontor
 1. +358 18 25701

Martin Karlsson

Projektingenjör
Kontor
 1. +358 18 25718

Ray Holmlund

Skogsvård / lantmäteri
Kontor
 1. +358 18 25710

Sam Karlsson

Ledande fastighetstekniker
Fastighetsskötsel
 1. +358 457 5483608

Sebastian Snällström

Ledande fastighetstekniker
Fastighetsskötsel
 1. +358 4573442481

Stefan Rumander

VD
Kontor
 1. +358 457 553 6641

Stefan Sommarström

Projektingenjör
Kontor
 1. +358 18 25734 / +358 457 5267 505

Sten-Göte Nyman

Fastighetstekniker
Fastighetsskötsel
 1. +358 18 25713

Ulf Asplund

Hyresadministratör
Kontor
 1. +358 18 25702
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 23.9.2021