Fastighetsverket bjuder ut möjlighet att verka vid Kastelholms kungsgård

Kastelholms kungsgård är en av landskapets mest värdefulla kulturmiljöer men den har allt sedan arbetskolonins upphörande förblivit utan egentlig verksamhet. År 2015 antogs skyddsbestämmelser rörande kungsgårdens bebyggelse, bestämmelser som Fastighetsverket i samråd med landskapsregeringens kulturbyrå nu konkretiserat i ett prospekt för privata intressenter som önskar investera i verksamhet på kungsgården.

- Vår kund golfklubbens investering i den nya banan verkar ha satt igång markandens intresse och nu bjuder vi brett ut möjligheten att verka på kungsgården, säger Stefan Rumander, vd på Landskapets fastighetsverk. 

Prospekt med bilagor ska göra att intressenter får en så tydlig bild av vad som är möjligt att göra inom ramen för skyddsbestämemlser. Bestämmelser som tagits fram för att lyfta upp den resurs de kulturhistoriska byggnaderna och hela miljön innebär. Kastelholmsområdet är ett av Finlands 27 nationallandskap. 

- Vi hoppas på flera olika aktörer med olika verksamheter i linje med de målsättningar som satts upp för kungsgården, säger Jonas Karlsson, överantikvarie på kulturmiljöenheten vid Ålands landskapsregering. 

Fastighetsverket kommer att välja intressenter efter hörande av kulturbyrån och förslag kommer att bedömas främst utifrån två kriterier:

  • Intressentens planerade verksamhets matchning mot de målsättningar för bevarande och förvaltning av Kastelholms kungsgård som framkommer i prospekt och skyddshandlingarna för Kastelholms kungsgård.
  • Intressentens ekonomiska möjlighet att långsiktigt fullfölja sina förpliktelser.

Initial tid för intresseanmälningar har gått ut men det är möjligt att löpande rikta sin intresseanmälan till Fastighetsverket så länge inga beslut är fattade eller avtal ingångna. 

Frågor med anledning av processen och prospekt med dess bilagor riktas till VD Stefan Rumander, telefon +358 457 553 6641 eller epost stefan.rumander@fastighetsverket.ax

Publicerad 18.1.2021
Uppdaterad 5.6.2023