Fastighetstekniker i kontrollrummet

David Öhberg, Fastighetstekniker

"Som fastighetstekniker är det mitt och mina kollegors ansvar att allt rullar på i fastigheten."

Att vara ansvarig för drift, skötsel och underhåll för de tekniska systemen i en fastighet innebär att man har varierande arbetsuppgifter från dag till dag och att man själv ofta får planera sin arbetsdag. Periodiskt underhåll och service blandat med mer akuta problem eller åtgärder kan till exempel gälla ventilationen, lås som inte fungerar eller pumpar av olika slag som går sönder. 

Som fastighetstekniker är det mitt och mina kollegors ansvar att allt rullar på i fastigheten. Just nu är jag stationerad på sjukhuset och ser till att alla tekniska system så som vatten, el och avlopp fungerar som de ska i de olika byggnaderna. På sjukhuset är vi ett bra team på sex personer som hjälps åt, och vi lär oss så mycket om fastigheten som möjligt eftersom vi jobbar efter ett joursystem där vi behöver kunna tekniken i alla byggnader som tillhör fastigheten.

Det bästa med att vara fastighetstekniker är de många olika typerna av arbetsuppgifter, och att man får vara flexibel och göra en insats där det behövs som mest.

Fler berättelser

Publicerad 23.9.2019
Uppdaterad 23.9.2019