Fastighetsverkets upphandlingar på e-avrop

Landskapets fastighetsverk använder elektronisk upphandling med hjälp av plattformen e-Avrop.

Som anbudsgivare behöver man skapa ett konto i e-Avrop, detta är kostnadsfritt.

I och med detta kommer all hantering av förfrågningsunderlag och anbud att ske elektroniskt.

https://www.e-avrop.com/Landskapetsfastighetsverk/Default.aspx

Publicerad 21.12.2018
Uppdaterad 21.6.2023