Många försäljningar och stabil vinst för Fastighetsverket 2019

Fastighetsverkets bokslut för 2019 visar en vinst på 5,2 miljoner euro (år 2018 var vinsten 5,1 miljoner euro). Året präglades av stormen Alfrida, många försäljningar av fastigheter och inte minst på strävan att få igång bygget av det nya polishuset i Mariehamn.

- "Fastighetsverkets fjärde verksamhetsår var stabilt och vi börjar alla nu känna att den reform som gjordes 2016 var bra för landskapet", säger Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket. 

Reformen år 2016 innebar att alla landskapets fastigheter i form av byggnader, markområden, kulturhistoriska fastigheter och vatten samlades i ett nytt fristående affärsverk. Kunder blev landskapets olika myndigheter.

- "Vi menar att det är bättre för helhetens effektivitet att till exempel skolorna fokuserar på pedagogik och ÅHS på sjukvård och inte sätter energi och tid på fastigheternas underhåll och skötsel. Vi på Fastighetsverket däremot ska fokusera på den långsiktiga förvaltningen så att fastigheterna fungerar bra för våra kunder och dess värde består över lång tid".

År 2019 genomfördes många byggprojekt och inte minst polishuset var i fokus. Entreprenadkontrakt kunde tecknas i december och bygget inledas. 

Alfrida kullkastade alla planer på avverkning och istället har landskapets skogar retts upp under året. Bifogade bild och årets pärmbild på årsberättelsen visar uppredning där fokus ligger på att inte skada markerna mer än absolut nödvändigt. 

Hela sex stycken fastigheter såldes under 2019. Nu återstår inte många av de uppenbart onödiga fastigheter landskapet besitter. 

Årsberättelsen innehåller även en utökad sektion med fokus på hållbarhetsarbetet inom Fastighetsverket. 

För mer information om Fastighetsverkets bokslut för 2019 kontakta vd Stefan Rumander per epost eller telefon 04575536641.

 

 

 

 

Publicerad 14.4.2020
Uppdaterad 14.4.2020