Fastighetsverket ansöker om verkställighetstillstånd för polishus

Fastighetsverket ser att bygget av polishus i Mariehamn bör inledas så snart som möjligt och begär verkställighetstillstånd i marknadsdomstolen. Huvudsakliga skäl är att polisens verksamhet i tillfälliga lokaler tidsmässigt bör begränsas samt ekonomiska skäl för landskapet och de övriga entreprenörerna som ska bygga polishuset. Samtidigt besvaras rättelseyrkandet från Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab.

Det är Fastighetsverkets bedömning att risken att anlita Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab är för stor givet skatteskulder och annat som påvisar att företagets ekonomiska situation inte är tillräckligt stabil. Samtidigt har Fastighetsverket hela tiden bedömt att risken för besvär finns och därför förberett en ansökan om verkställighetstillstånd, vilket nu inlämnats till marknadsdomstolen. Det är huvudsakligen tre saker som gör att verkställighetstillstånd bör ges. För det första att polisen kommer att få det bättre att verka i det nya lokalerna, inklusive säkerhetsmässiga aspekter. Vidare ekonomiska argument för landskapet likväl för de övriga underentreprenörer vars anbud uppgår till över 3,3 miljoner euro. Och slutligen att servicen till medborgarna förbättras när polisen kan verka från ett nytt polishus.

- I dialog med vår kund polisen och för att spara pengar så har vi kommit fram till den här lösningen, säger Stefan Rumander, vd på Landskapets fastighetsverk.

Sammanfattningsvis anser Fastighetsverket att ett beviljande av verkställighetstillstånd för att påbörja entreprenaden med det nya polishuset inte orsakar Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab större skada än den nytta som en beviljad verkställighet medför för medborgarna, polismyndigheten, Fastighetsverket och landskapet Åland samt de övriga entreprenörerna som ska utföra entreprenaden

Ansökan om verkställighetstillstånd samt svar på rättelseyrkande finns i versioner som är offentlig handling här intill.

Ytterligare information ges av vd Stefan Rumander på telefon 0457 553 6641.

Publicerad 1.10.2019
Uppdaterad 1.10.2019