Verkställighetstillstånd för polishus beviljat

Marknadsdomstolen har beviljat Fastighetsverket verkställighetstillstånd för byggandet av polishus i Mariehamn. Beslutet är inte överklagbart varför Fastighetsverket inom kort kallar de vinnande anbudsgivarna till kontraktsförhandling.

- Det är glädjande för den åländska byggsektorn att ett stort bygge kan starta nu när konkjunkturen verkar vika, säger Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket

Beskedet är förstås också välkommet för polisen som nu får en snabbare inflyttning.

Bakgrunden är att Fastighetsverket var nödgat att utesluta Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab den 23 augusti 2019 på grund av skatteskulder. Istället antogs näst billigaste anbud från Ålands bygg Ab. Övriga vinnande anbud är från Kylcenter, Harrys El samt Klingsbergs elektriska. 

 

Publicerad 1.11.2019
Uppdaterad 1.11.2019