Tio uppgraderade vandringsstigar

I ett samprojekt har Visit Åland och Landskapets fastighetsverk (Fastighetsverket) sedan i höstas arbetat med en uppgradering av sammanlagt tio vandringsstigar på landskapets mark. Nu finns nytt kartmaterial, nya skyltar, digital information på flera språk och de uppgraderade vandringsstigarna är klara.

- Vi vill ha många som besöker naturreservaten och vandringsstigarna. Ju fler som vandrar desto mer legitimt är det att vi upprätthåller och utvecklar landskapets marker, säger Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket.

Nya kartor finns tillgängliga på Visit Ålands hemsida och tryckta kartor delas ut i Visit Ålands turistinformation. Informationen på Visit Ålands hemsida kommer kontinuerligt att uppdateras och kompletteras med t.ex. info om bussförbindelser, servicepunkter nära vandringsstigarna och besökarnas upplevelser.

- Vandring ligger i tiden och efterfrågas mer och mer och det är roligt att nu kunna erbjuda lättillgängligt och bra informationsmaterial om så många fina platser att besöka, säger Terese Flöjt, styrelseordförande på Visit Åland.

Sammanlagt tio vandringsstigar har uppgraderats och ett koncept har tagits fram med enhetlig skyltning vid vandringsledens start. På skyltarna ges allmän information om området, en tydlig karta visar sträckningen inklusive längd samt symboler anger vad som finns längs stigen, vilket kan vara t ex rastbord, utkikstorn eller grillplatser. Då det i de flesta fall är frågan om naturreservat så anges även om hundar är tillåtna eller om det är lämpligt att cykla. En hashtag i form av #hikingaland har också tagits fram för delning av vandringsupplevelser i sociala medier.

- Det är i vårt intresse att besökare lyfter fram sina åländska vandringsupplevelser på sociala medier, säger Camilla Sommarström destinationsutvecklare på Visit Åland.

- Att hitta till vandringsstigarnas startpunkt har varit ett fokusområde. Fastighetsverket har tagit fram nya skyltar som anger avfarter vid huvudvägarna. Vi har försökt vara kundtillvända och förutom skyltar vid vägarna finns nu koordinater för Googlemaps som ska göra det smidigt att hitta till startpunkten, säger Stefan Rumander.  

Allt material från projektet kan användas av kommuner, församlingar eller privata aktörer som vill uppgradera sina vandringsstigar. En manual med allt från hur markeringar på stigarna ska se ut till skyltdesign tas fram med syfte att skapa enhetliga vandringsstigar på Åland.

Nästa steg är att tillgängliggöra någon eller några av vandringsstigarna för rullstolsburna. Herrö är tilltänkt och en diskussion med kulturbyrån är initierad.

De uppgraderade vandringsstigarna (se separat info om var och en) som är mellan 1,5 – 6 km långa är följande:

  • Nåtö
  • Borgboda
  • Godby arboretum
  • Höckböleholmen
  • Herröskatan
  • Kungsö batteri
  • Långbergen
  • Prästgårdsnäset
  • Ramsholmen
  • Stornäset
Publicerad 3.7.2018
Uppdaterad 3.7.2018