Storklobb såld

Storklobb före detta sjöbevakningsstation i Föglö har sålts och det markerar slutet på landskapets hantering av nedlagda sjöbevakningsstationer. Köpare av stationen jämte byggnader och bryggor är Storklobb Ab med säte i Föglö och som företräds av Conny Rosenberg.

- ”Vi planerar att inleda verksamhet redan nästa sommar”, säger Conny Rosenberg, som företräder det under bildning varande bolag som köper Storklobb.

Sammanlagt inkom sex anbud och köpeskillingen är 155 000 euro.

För Fastighetsverket markerar försäljningen slutet på den nedläggningsvåg av sjöbevakningsstationer som staten genomförde kring år 2010. Fyra sjöbevakningsstationer överfördes år 2015 till landskapet och i dag är läget följande:

  • Hamnsundets sjöbevakningsstation i Saltvik överlämnades vederlagsfritt till Ålands sjöräddningssällskap år 2015.
  • Enskärs sjöbevakningsstation i Signilskärsarkipelagen hyrs sedan 2017 av Eckerö båtförening på 10 år. Fastighetsverket valde att arrendera istället för att sälja då stationen ligger mitt i det stora Signilskär-Märket naturreservatet.
  • Bärö sjöbevakningsstation såldes 2017 till arrendatorn Restaurang Glada Laxen Ab för 125 000 euro.
  • Storklobb således sålt 2019 för 155 000 euro till Storklobb Ab.

Kökars sjöbevakningsstation är fortsatt igång och statens bolag Senatsfastigheter hanterar stationen. Fastighetsverket har inget med stationen att göra.

När statens nedläggningar var ett faktum 2010 fanns en stor oro på Åland för arbetsplatserna men även vad som skulle hända med stationerna.

- ”De är roligt att alla fyra stationer landskapet tog över nu har hittat nya former och lever vidare”, säger Stefan Rumander, vd på Landskapets fastighetsverk.

För mer information kontakta vd Stefan Rumander på telefon 0457 553 6641 eller Conny Rosenberg på telefon  04570784911.

Publicerad 28.8.2019
Uppdaterad 28.8.2019