Omsättning och vinst ökade 2018 i Fastighetsverket

År 2018 innebar ett stort steg framåt i och med att sjukhusets drygt 40 000 kvadratmeter byggnader införlivades i Fastighetsverkets verksamhet. Resultatet ökade från 4,5 miljoner euro till 5,1 miljoner euro och flera viktiga steg framåt i Fastighetsverkets hållbarhetsarbete togs.

- Jag vill särskilt rikta ett tack till alla inom Fastighetsverket och ÅHS som bidragit till en så smidigt genomförande av en ändå relativt stor reform, säger Stefan Rumander, vd på Landskapets fastighetsverk. 

Den 1.1.2018 tog Fastighetsverket över sjukhusets fastigheter och under året har samtliga huskroppar besiktigats. De äldsta delarna är från medlet av 1950-talet. Ett viktigt steg efter besiktningarna utifrån fastighetets skick är att ÅHS nu går igenom hur byggander fungerar för deras dagliga verksamhet. Tillsammans görs en plan för framtiden där Fastighetsverkets målsättning är att fortsätta erbjuda ÅHS ändamålsenliga utrymmen för sjukvård. 

Polishuset kunde enligt plan bjudas ut vid årskiftet, vilket var ett viktigt mål för året. 

Ett fokusområde är också hållbarhet och under året var fokus på utfasning av oljeeldning, den enskilt viktigaste aktiviteten för att sänka Fastighetsverkets CO2-avtryck. Sammanlagt sex fastigheter fick olja utbytt mot fjärrvärme eller värmepumpar. En sektion av årsredovisningen ägnas åt Fastighetsverkets hållbarhetsarbete. 

För mera information, kontakta vd Stefan Rumander

Publicerad 10.4.2019
Uppdaterad 10.4.2019