Offentlig delgivning

Landskapets fastighetsverk har den 16 april 2018 beslutat meddela till kännedom att jakträtten på nedanstående av landskapet tillhöriga områden, med stöd av 6 § jaktlagen för landskapet Åland (1985:31), har upplåtits för jakt enligt följande:

Årligen under tiden 15 april 2018 – 31 januari 

1.     I Brändö kommun: Harun och Södörskobben, enligt bifogad karta, dock så att jakt på dessa områden tillkommer endast personer med hemort i landskapet.

2.     I Lemlands kommun: I den s.k. Sundskärs skärgård, enligt bifogad karta, dock så att jakt på dessa områden tillkommer endast personer med hemort i landskapet.

 

Publicerad 17.4.2018
Uppdaterad 7.2.2020